• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Misyon

Politikalarımız

 

                         KALİTE POLİTİKAMIZ

Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

 

 

 

 

                       ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);ÇAĞRI MERKEZİ, İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAKLI HİZMETLERİ VE KATMA DEĞERLİ HİZMETLERİ kapsamında; çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

  

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 

Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile "Sıfır Kaza" hedefine ulaşmak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Akkoyunlar Çağrı merkezi(Ulak Net) çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Akkoyunlar Çağrı merkezi(Ulak Net) bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

 

 

 

 

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);'nin bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                      Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

            Bütünlük:                  Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:              Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

 

 

 

 

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKAMIZ

Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);olarak faaliyette bulunduğumuz ortamın değişen doğasının faaliyetlerimize kesintisiz olarak devam etme kabiliyetimizin tamamen kendi kontrolümüzde olmayabileceği anlamına geldiğini kabul etmekteyiz. Geçmişte aksaklığa neden olabilecek önemli herhangi bir olay yaşamamış olmamıza rağmen diğerlerinin yaşamış oldukları tecrübelerden Firmamızın da öngörülemeyen bir olaydan ciddi biçimde etkilenebileceğini biliyoruz.

Müşterilerimizin bel bağladıkları operasyonlarımızda ve dağıtım servislerimizde olabilecek aksaklıkları en aza inmesini sağlamak için mümkün olan her şeyi yapmamızı beklemeye hakları bulunmaktadır. Bu bağlamda, Firmamız birbirine bağlı bir dizi plan ve düzenlemelerden oluşan bir İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS)  oluşturmuştur. Bu İSYS’nin amacı Firmamızı önemli aksaklıklara karşı denenmiş, test edilmiş ve en iyi uygulamaları içeren bir müdahale yapabilmesini sağlamaktır.

Şirket kontrolümüz dışındaki olayların operasyonlarımızı çok az etkileyeceği ya da hiç etkilemeyeceği biçimde dirençli olmak zorundadır ki, önemli bir olay meydana geldiği zaman toparlanma kabiliyetimiz planlanmış ve iyi düşünülmüş bir yaklaşım üzerine otursun ve acil durum kaynaklarımızı kullanarak bu tür olaylardan sonra işimize devam edebilelim.

Önemli bir olayın meydana gelmesinin ardından, öncelik iş faaliyetlerimizin yeniden başlamasının ötesinde, çalışanlarımızın ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanmasındadır.

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ YÖNETİM SİSTEMİPOLİTİKAMIZ

Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net) müşteri İlişkileri yönetim prosesinin etkin uygulamaları ile ;Müşteri iletişim kalitesindeki iyileşme, firmamızın rekabet avantajını kötü yönde etkileyecek olası kötü hizmet veya hatalı servis hizmetlerinden doğan kayıpları önlemeyi,

Müşteriyi daha iyi anlayarak ve müşteri iletişim süreçlerinden yaşanan gereksiz zaman alıcı süreçleri elimine ederek, iletişim etkinliği ve maliyet etkenliği yaratarak, aynı kalitede çıktı sağlamayı sürdürmeyi,

Müşteri servis ve çıktılarına değer katan personel yaklaşımındaki gelişmeleri artırmayı,

Müşteri memnuniyetini artırıcı rekabet üstünlüğü sağlayıcı politikalar uygulamayı,

Müşteri iletişim merkezi politikası olarak belirlemiştir.

Sorumluluğumuzdaki işleri eksiksiz ve zamanında, kanun, kararname, yönetmelik çerçevesinde uygun olarak yerine getirmektir.

Firmamız bu doğrultuda belirlenen yönetim strateji ve politikası doğrultusunda iyi tasarlanmış bir alt yapı ve proses yardımı ile sosyal sorumluluk bilincini hesaba katarak, kurum için iyi yetişmiş eğitimli müşteri iletişim merkezi temsilcileri eli ile sonuç olarak müşteri memnuniyetini anahtar performans göstergelerini doğrultusunda, sürekli yenilik ve iyileşme merkezli yakalamayı hedeflemektedir.

 

 

 

 

 

                                MÜŞTERİ MEMNUNİYET YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Müşteri şikâyetlerini ele alma prosesin etkin bir şekilde işletilmesiyle Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net);

Müşterinin her hangi bir şikâyeti anında firmamıza kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf ve sorumlu şikâyet ele alma işlemiyle, şikâyetinin titizlikle ele alınacağının taahhüdünde bulunmayı,

Firmamızın, şikâyetleri tutarlı, sistematik ve sorumlu bir şekilde şikâyetçiyi ve kuruluşu tatmin edecek tarzda çözme kabiliyetini artırmayı ve sürdürülebilir hale getirmeyi,

Firmamızın eğilimleri, tanımlama ve şikâyetlerin sebeplerini ortadan kaldırma kabiliyetini arttırmayı ve verilen hizmetlerin niteliğini iyileştirmeyi,

Sorumluluğumuzdaki işleri eksiksiz ve zamanında, kanun, kararname, yönetmelik çerçevesinde uygun olarak yerine getirmek,

Firmamıza ulaşan şikâyetlerin çözülmesinde ve tüm Akkoyunlar Çağrı Merkezi(Ulak Net) çalışanlarının müşteri ile çalışmadaki yeteneklerini iyileştirme konusunda teşvik edilmesi için müşteri odaklı bir yaklaşım geliştirmeyi,

Müşteri şikâyetlerinin çözümünü ve yapılan proses iyileştirmelerini sürekli gözden geçirme ve analiz etme için sağlam bir temel sağlamayı kazanmayı,

Hedeflemektedir.