• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
Misyon

Politikalarımız

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; AKKOYUNLAR OTOMOTİV    Çağrı Merkezi Hizmetlerinde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

 

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

 

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı  AKKOYUNLAR OTOMOTİV   'in bilgi varlıklarını korumak,  bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik:                Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

         Bütünlük:             Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

Erişebilirlik:         Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

 • Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.
 • Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.
 • Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.
 • Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.
 • Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ POLİTİKASI

 

AKKOYUNLAR OTOMOTIV ILETISIM TEKSTIL SAN. VE DIS TIC.LTD.STI. "ÇAĞRI MERKEZİ, İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAKLI HİZMETLERİ VE KATMA DEĞERLİ HİZMETLERİ" faaliyetlerinde müşteri iletişim merkezi yönetim prosesinin etkin uygulamaları ile ;

 

  Müşteri iletişim kalitesindeki iyileşme, firmamızın rekabet avantajını kötü yönde etkileyecek olası kötü hizmet veya hatalı servis hizmetlerinden doğan kayıpları önlemeyi,

  Müşteriyi daha iyi anlayarak ve müşteri iletişim süreçlerinden yaşanan gereksiz zaman alıcı süreçleri elimine ederek, iletişim etkinliği ve maliyet etkenliği yaratarak, aynı kalitede çıktı sağlamayı sürdürmeyi,

  Müşteri servis ve çıktılarına değer katan personel yaklaşımındaki gelişmeleri artırmayı,

  Müşteri memnuniyetini artırıcı rekabet üstünlüğü sağlayıcı politikalar uygulamayı,

  Müşteri iletişim merkezi politikası olarak belirlemiştir.

  Sorumluluğumuzdaki işleri eksiksiz ve zamanında, kanun, kararname, yönetmelik çerçevesinde uygun olarak yerine getirmektir.

 

AKKOYUNLAR OTOMOTIV ILETISIM TEKSTIL SAN. VE DIS TIC.LTD.STI. bu doğrultuda belirlenen yönetim strateji ve politikası doğrultusunda iyi tasarlanmış bir alt yapı ve proses yardımı ile sosyal sorumluluk bilincini hesaba katarak, kurum için iyi yetişmiş eğitimli müşteri iletişim merkezi temsilcileri ile sonuç olarak müşteri memnuniyetini anahtar performans göstergelerini doğrultusunda, sürekli yenilik ve iyileşme merkezli yakalamayı hedeflemektedir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

VİZYONUMUZ

Profesyonel, özgüvenli ve iş bilincine sahip kadrosuyla, şeffaf organizasyon yapısıyla, etkin ve sürekli kendini yenileyen bir kalite yönetim sistemi anlayışını benimseyerek, "ÇAĞRI MERKEZİ, İŞ SÜREÇLERİ DIŞ KAYNAKL HİZMETLERİ VE KATMA DEĞERLİ HİZMETLERİ" faaliyetlerinde sayılı firmalar arasına girerek sıralamada lider olmak.

MİSYONUMUZ

  Dünyada kullanılan teknolojiler ile kalifiye personeli kullanarak iyi hizmet sunmayı,

  Cesurca risk almayı, profesyonelliğe yeni standartlar getiren öncü yaklaşımları geliştirmeyi ve en iyi hizmeti sunmayı benimsemiştir.

DEĞERLERİMİZ VE İLKELERİMİZ

  Müşteri odaklı çalışmak,

  Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamak,

  Daima en iyisini yapmak,

  Takım anlayışı içinde çalışmak,

  Üretirken, topluma karşı sorumlu, ahlaki ve milli değerlere saygılı olmak,

  Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini artırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamak,

  Değişime ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmak,

  Mükemmellik için performansını sürekli artırmayı ve gelişmek çalışma değerlerimiz ve ilkelerimizdir.

KALİTE SLOGANLARIMIZ

En son teknolojiyi daima yakala, müşteriyi koşulsuz memnun et

 

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYET VE ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME POLİTİKAMIZ

 

 

  Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri ile ilgili her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak.

  Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri boyutlarını belirlemek, etkilerin türlerini ve zararlarını tespit etmek.

  Çalışanlarımıza sürekli eğitim vermek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek.

  Yasal şartların karşılanmasının önemini ve sürekli iyileştirme ve hedeflerini belirleyerek her yıl Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

  Bu ilkeler ışığında, Müşteri Memnuniyet ve Şikayet Yönetimi sistemimizi sürekli geliştirmektir.